Medicatie gebruik

door | 25 jul, 2021

Wat is medicatie?

De officiële betekenis is: “het voorschrijven van geneesmiddelen”.

In deze blog wil ik je meer informatie geven of over wat medicijnen eigenlijk precies zijn, welke het meest voorkomen en wat ze op je lichaam voor uitwerkingen hebben, in goede en slechte zin.

Op deze manier krijg je meer inzicht wat je in je lichaam stopt en kan je beter beoordelen of je dit wilt of niet. Als je wilt stoppen of minderen met medicatie doe dit dan altijd in overleg met je specialist of arts.

Je kan met het aanpassen van je levensstijl wel veel impact maken op medicatie gebruik.

 

Medicatie is onze samenleving

Het doel van medicatie is natuurlijk om je leven te redden en dat doet het ook heel goed. We nemen in deze huidige tijd enorm veel medicatie. We kunnen ons afvragen of we niet te veel medicatie nemen en of we iets minder kunnen gebruiken.

We geven namelijk gemiddeld per jaar € 376,- uit aan medicatie. Dit ligt overigens wel onder het gemiddelde van andere landen. Maar dan nog schrok ik wel van de aantallen.

Daarnaast is er een onderzoek gehouden waaruit is voortgekomen dat er in de afgelopen 5 jaar een stijging van 25% is geweest van mensen die in het ziekenhuis zijn beland door medicatiefouten.

In onderstaand rijtje zijn de meest gebruikte medicatie in Nederland. Daaronder staan de bijwerkingen.

  1. Diclofenac
  2. Amoxicilline
  3. Omeprazol
  4. Doxycycline
  5. Ibuprofen

 

Diclofenac:

Diclofenac telt meer dat een miljoen gebruikers per jaar.

Het behoort bij de groep NSAID (Non Steroidal Anti-inflammatory Drug) en is een ontstekingsremmend middel dat pijn en zwelling van onder andere pezen en gewrichten tegengaat en de duur van ochtendstijfheid verminderd.

Bijwerkingen van diclofenac:

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, buikrampen, anorexie, huiduitslag.

Soms (0,1-1%): Dit is met name bij langdurig gebruikt van hoge dosis, pijn op de borst, hartfalen en hartaanvallen.

Mensen met hartproblemen moeten dus uitkijken met deze medicatie en slik het altijd in overleg met je arts.

Amoxicilline:

Amoxicilline telt ongeveer 800.00 gebruikers in Nederland per jaar en het is een vorm van penicilline (antibioticum). Het wordt gebruikt bij infecties en bacteriën. Amoxicilline wordt ook vaak gebruikt in combinatie met clavulaanzuur. Clavulaanzuur versterkt de werking van amoxicilline en zorgt dat de stof werkzaam blijft in de celwand van de bacterie.

Bijwerkingen van amoxicilline:

Zeer vaak (boven de 10%): diarree.

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, candidiasis (schimmelinfectie) van de huid en slijmvliezen.

Soms (0,1-1%): Dyspepsie (maagklachten), huiduitslag, jeuk, urticaria (extreem jeuk), hoofdpijn, duizeligheid, lichte stijging ban leverenzymwaarden (ASAT/ALAT).

 

Omeprazol:

Omeprazol telt meer dan 1,3 miljoen gebruikers per jaar en stijgt de laatste jaren. Het valt onder de groep protonpompremmers (maagzuurremmer). Omeprazol zorgt dat de maag minder zuur aanmaakt. Het wordt vaak gebruikt bij maagklachten en maagzweren.

Bijwerkingen van Omeprazol

Vaak (1-10%): misselijkheid, braken, diarree, obstipatie, buikpijn, flatulentie (winderigheid), benigne fundic-gland poliepen (maagpoliepen) en hoofdpijn.

Soms (0,1-1%): jeuk, huiduitslag, dermatitis (ontsteking rond de mond), urticaria (jeukende bulten), perifeer oedeem, malaise. (Draai)duizeligheid, paresthesieën (stoornis in gevoelsensatie). Slapeloosheid, slaperigheid. Fracturen van heup, pols of wervelkolom. Stijging van leverenzymwaarden.

 

Doxycycline:

Doxycycline behoort tot de tetracycline-antibiotica. Het wordt gebruikt bij infecties van longen, huid en geslachtsorganen. Verder bij de ziekte van lyme, Q-koorts en malaria.

Bijwerkingen van Doxycycline:

Vaak (1-10%): hypertensie, hoofdpijn, candidiase, vaginitis, sinusitis, nasofaryngitis (lichtweginfecties). Stomatitis, droge mond, (irreversibele) tandverkleuring bij kinderen, tandontwikkelingsstoornis, dysfagie, misselijkheid, inflammatoire laesies in de anogenitale streek (Candida), pruritus ani. Huidirritatie, maculopapuleuze en erythemateuze huiduitslag, fotosensibilisatie. Brozer groeiend botweefsel.

Soms (0,1-1%): Hoofdpijn, glossitis, dyspepsie, gastritis, braken, diarree.

 

Ibuprofen:

Ibuprofen telt meer dat 1,1 miljoen gebruikers per jaar.

Het behoort bij de groep NSAID (Non Steroidal Anti-inflammatory Drug) en is een ontstekingsremmend middel dat pijn en zwelling van onder andere pezen en gewrichten tegengaat en de duur van ochtendstijfheid verminderd.

Bijwerkingen van Ibuprofen:

Zeer vaak (> 10%): diarree, dyspepsie.

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid. Maag-darmstoornissen zoals buikpijn, misselijkheid, braken, flatulentie, obstipatie, brandend maagzuur, bloed in de feces, haematemesis, gastro-intestinale bloeding (soms fataal, met name bij ouderen).

Soms (0,1-1%): allergische reacties, anafylactische reacties (incl. anafylactische shock), reacties op het ademhalingsstelsel (zoals astma, bronchospasmen en dyspneu), huidreacties (zoals huiduitslag, jeuk, urticaria, purpura en angio-oedeem), gezichtsoedeem, zwelling van tong of strottenhoofd, tachycardie, hypotensie. Mondzweren, gastritis, ulcus pepticum, ulcus duodeni. Hepatitis, geelzucht. Fotosensibilisatie en nefrotoxiciteit (waaronder interstitiële nefritis, nefrotisch syndroom en nierfalen). Rinitis. Gehoorverlies. Visusstoornissen (wazig zien, veranderingen in kleurperceptie). Angst, slapeloosheid, agitatie, prikkelbaarheid. Aplastische anemie, trombocytopenie, leukopenie. Oedeem, natrium- en vochtretentie.

 

Aandoeningen, hun medicatie en bijwerkingen.

Onderstaand leg ik uit welke bijwerkingen in bepaalde medicatie zit die genomen wordt bij verschillende aandoeningen. Dit is puur om je bewust te laten worden en dat je bepaalde klachten kan herleiden. Ik zeg niet dat je moet stoppen met je medicatie. Als je dat wilt, doe dat dan in overleg met je specialist of arts.

Hierdoor is het ook makkelijker om bepaalde klachten te snappen en daaraan te werken met het aanpassen van de levensstijl.

 

Diabetes type II

Met deze aandoening is al meerdere malen bewezen dat je met het aanpassen van je levensstijl de aandoening kan verhelpen. 

Wat betreft de bijwerkingen van de medicatie vind je hieronder een overzicht.

  • Metformine:

Zeer vaak (> 10%): Meestal in het begin van de behandeling: maag-darmklachten zoals misselijkheid, braken, diarree, buikpijn en verlies van eetlust.

Vaak (1-10%): Hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, smaakstoornissen (metaalsmaak).

Zeer zelden: (0,1%): Huidreacties zoals erytheem, jeuk, urticaria. Afname van vitamine B12 resorptie bij langdurig gebruik met als mogelijk gevolg megalobastaire anemie.

  • Gliclazide:

Meest voorkomend: Hypoglykemie

Verder zijn gemeld: misselijkheid, braken, dyspepsie, buikpijn, diarree, obstipatie, (hemolytische), leukopenie, trombocytopenie, erytropenie, granulocytopenie, agranulocytose, pancytopenie.

Voorbijgaande visusstoornis, vooral bij start van de behandeling, als gevolg van verandering in bloedglucosespiegel. Stijging van leverenzymen (ASAT, ALAT, AF), hepatitis, cholestatische icterus. Jeuk, (maculopapuleuze) huiduitslag, urticaria, angio- oedeem, erytheem, bulleuze reacties (zoals Stevens-Johnson-syndroom en toxische epidermale necrolyse), DRESS. Allergische vasculitis. Hyponatriëmie.

  • Insuline Isofaan:

 Zeer vaak (> 10%): Hypoglykemie

Soms (0,1-1%): Reactie op de injectieplaats, zoals roodheid, pijn, blauwe plekken, zwelling en jeuk, vooral door hulpstoffen zoals zink, protamine en conserveermiddelen. Lipodystrofie, vooral bij herhaalde injectie op dezelfde plaats.

Oedeem en tijdelijke verergering van diabetische retinopathie, in het bijzonder als voorafgaande slechts metabole controle is verbeterd door intensieve insulinetherapie. Huiduitslag, urticaria.

 

Jicht:

Jicht is heel vaak te verbeteren met het positief aanpassen van het voedingspatroon, levensstijl en slaap. Als je hier meer informatie over wilt, lees dan hier mijn blog over Jicht.

Hieronder staan de bijwerkingen van de meest voorkomende medicatie voor Jicht.

Jicht – Diclofenac:

Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, braken, diarree, buikpijn, buikrampen, anorexie, huiduitslag.

Soms (0,1-1%): Dit is met name bij langdurig gebruikt van hoge dosis, pijn op de borst, hartfalen en hartaanvallen.

Jicht – Naproxen:

Vaak (1-10%): zuurbranden, misselijkheid, maagpijn, buikpijn, obstipatie. Hoofdpijn, slaperigheid, duizeligheid, licht gevoel in het hoofd, oorsuizen. Allergische huidreacties (huiderupties, jeuk), ecchymosen, verminderde trombocytenaggregatie, verlengde bloedingstijd, perifeer oedeem, dyspneu.

Soms (0,1-1%): dyspepsie, dorst, diarree, braken, ulcus pepticum, bloedverlies uit maag-darmkanaal, stomatitis (zelden ulceratief). Blauwe plekken, transpiratie, hartkloppingen, rillingen, vertigo, verminderd gehoor, wazig zien.

Jicht – Colchicine

Vaak (1-10%): buikpijn, misselijkheid, braken, diarree.

Verder zijn gemeld: beenmergdepressie met agranulocytose, aplastische anemie en trombocytopenie, vitamine B12-deficiëntie, perifere neuritis, neuropathie. Faryngolaryngeale pijn. Kaalheid, huiduitslag. Myopathie, rabdomyolyse, nierschade. Amenorroe, dysmenorroe, oligospermie, azoöspermie.

 

Prikkelbaar darm syndroom (PDS):

PDS – Macrogol:

De voornaamste klacht van macrogil is obstipatie

Vaak (1-10%): buikpijn, opgeblazen gevoel, diarree en misselijkheid.

Soms (0,1-1%): Braken, ontlasting aandrang en fecale incontinentie.

PDS – Loperamide

Is de voornaamste klacht diarree? —> loperamide
Vaak (1-10%): hoofdpijn, duizeligheid, misselijkheid, obstipatie, winderigheid.

Soms (0,1-1%): slaperigheid, droge mond, braken, dyspepsie, (boven)buikpijn en huiduitslag.

 

Reumatoïde artritis (RA)

Prednisolon:

Bewegingsapparaat: Spierzwakte en spieratrofie (steroïdmyopathie), osteoporose met kans op compressiefracturen van de wervels of pathologische fracturen, aseptische botnecrose (vooral van de femur- en humeruskoppen). Intra-articulaire toediening: na herhaalde injecties kan pijnloze destructie van het gewricht, gelijkend op artropathie van Charcot, optreden.

Maag-darmstelsel: ulcus pepticum met meer kans op bloeding en (gemaskeerde) perforatie, pancreatitis, oesofagitis, misselijkheid en opgezette buik.

Psychische reacties: Stemmingsveranderingen, euforie, angst, depressie, slapeloosheid, psychose.

 

Ziekte van Crohn

Thiosix:

Zeer vaak (≥ 10%): beenmergdepressie leidend tot leukopenie en trombocytopenie. (Reversibele) levertoxiciteit met vasculaire endotheelbeschadiging (o.a. stijging van leverenzymwaarden, peliosis hepatis (bloedgevulde holten in de lever), veno-occlusieve ziekte, portale hypertensie, periportale fibrose).

Vaak (1-10%): stomatitis, gastro-intestinale intolerantie.

 

Combineren van medicatie.

Het combineren van medicatie is gevaarlijker dan gedacht. Het risico op maagbloedingen kan meer dan vertienvoudigen bij gelijktijdig gebruik van een lage dosis aspirine of bepaalde NSAID’s met een ander geneesmiddel. Dat blijft uit onderzoek van het Erasmus MC.

Stop nooit zomaar met het slikken van je medicatie! Overleg dit altijd eerst met jouw arts of specialist. Deze blog is geschreven om mensen meer bewust te maken over de gevolgen van het slikken van medicatie en aan te geven dat er vaak ook op andere manieren positieve veranderingen zijn op de klacht.

Geloof in het zelfhelende vermogen van het lichaam en je zult zien dat je lichaam je niet teleurstelt.

 

Bronnen:

https://www.gastrojournal.org/article/S0016-5085(14)00768-9/fulltext

https://www.farmacotherapeutischkompas.nl/

https://www.mijnmedicijn.nl

gratis

De cheatsheet voor meer energie en gemakkelijk gewichtsverlies!

Adres

Velperplein 23-25
6811 AH Arnhem

KVK

69280215

Btw nr

NL001855989B57

Privacybeleid

Personal Training Arnhem

Small group training Arnhem

Huurders Journey Offices

Leden

Algemene voorwaarden

× Stuur een appje!